Control Union

Control Union là một mạng lưới toàn cầu về các hoạt động kiểm định hàng hóa và phòng thí nghiệm chuyên dụng. Chuyên ngành của chúng tôi? Giám định và giám sát độc lập hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới. Thông qua các giải pháp sáng tạo, các dịch vụ chuyên môn và kiến thức về sản phẩm, chúng tôi cung cấp các gói hoàn chỉnh về logistics, quản lý chất lượng và số lượng. Từ nước sản xuất đến nơi tiêu thụ, và với cách nhìn cởi mở hướng tới nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói toàn cầu cho một loạt các chương trình chứng nhận. Chứng nhận của chúng tôi...

Chứng nhận

Dịch vụ Tài sản Bảo đảm

Dịch vụ tài sản bảo đảm là những công cụ hiệu quả được các nhà sản xuất, công ty thương mại, nhà phân...

Dịch vụ Tài sản Bảo đảm

Organic Cotton Market Report 2016 released

Organic Cotton Market Report 2016 released

Textile Exchange has released The Organic Cotton Market Report 2016. It is an industry wide document as well as an...

Đọc thêm

Control Union Certifications is now approved for SBP

Control Union Certifications is now approved for SBP

We are happy to announce that Control Union Certifications is now an approved Certification Body for the Sustainable...

Đọc thêm