Control Union

Control Union là một mạng lưới toàn cầu về các hoạt động kiểm định hàng hóa và phòng thí nghiệm chuyên dụng. Chuyên ngành của chúng tôi? Giám định và giám sát độc lập hàng hóa trên phạm vi toàn thế giới. Thông qua các giải pháp sáng tạo, các dịch vụ chuyên môn và kiến thức về sản phẩm, chúng tôi cung cấp các gói hoàn chỉnh về logistics, quản lý chất lượng và số lượng. Từ nước sản xuất đến nơi tiêu thụ, và với cách nhìn cởi mở hướng tới nhu cầu của khách hàng.

Chứng nhận

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói toàn cầu cho một loạt các chương trình chứng nhận. Chứng nhận của chúng tôi...

Chứng nhận

Dịch vụ Tài sản Bảo đảm

Dịch vụ tài sản bảo đảm là những công cụ hiệu quả được các nhà sản xuất, công ty thương mại, nhà phân...

Dịch vụ Tài sản Bảo đảm

CUII Ltd. obtains ISO17020 accreditation for offshore container inspections

CUII Ltd. obtains ISO17020 accreditation for offshore container inspections

Control Union Industrial Inspections Ltd. (CUII Ltd), located in Aberdeen Scotland has recently been successfully...

Đọc thêm

Control Union certified 10 projects for RWS

Control Union certified 10 projects for RWS

Having been released in June 2016, the Responsible Wool Standard focuses on animal welfare and land management at...

Đọc thêm